BLOG.IT-TECHNIK.CZ
Přístupy na stránku
Windows

Windows-povolení služby SNMP

Vydáno: 3.5.2020   (2092 přečtení)

Nejprve je potřeba nainstalovat službu SNMP, pokud není nainstalována.
SNMP – Instalace SNMP ve Windows 10 starší než 1809
Ve Windows 7 je to obdobné

- V okně Ovládací panely / Programy a funkce zvolit "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows".
- vybrat (označit) položku "Protokol SNMP (Simple Network Managment Protocol)" a podpoložku "Zprostředkovatel rozhraní WMI protokolu SNMP".
- Okno potvrdit.

SNMP – Instalace SNMP ve Windows 10 1809 a novější
Nastavení
Aplikace a funkce
Volitelné součásti
+ Přidat součást
Protokol SNMP - Nainstalovat


Následně je třeba nakonfigurovat službu SNMP:
Ve službách. Služba SNMP service nastavit podle obrázku. IP adresa musí být LAN IP adresa Mikrotiku, na kterém běží ten server. Pokud to bude nějaká vzdálená síť, tak IP adresa toho lokálního Mikrotiku na kterém poběží server.