BLOG.IT-TECHNIK.CZ
Přístupy na stránku
Obecné texty

Anonymita na internetu

Vydáno: 7.6.2010   (5614 přečtení)

Velké množství lidí si myslí, že internet je zcela anonymní prostředí a tedy co si stáhnou nebo dokonce vystaví na své WWW stránky nelze nijak dohledat. To je poměrně zásadní omyl!
Tento článek je aktualizací článku ze začátku roku 2006, který jsem psal pro jeden server. Technologie se od té doby výrazně posunuly a přesto, že vše co bylo v původním článku uvedeno pořád platí, tak článek vycházel z toho, že se v té době běžně používalo připojení pomocí dialup. V dnešní době naštěstí již téměř nikdo nepoužívá historický „tů-tů“ modem, ale většinou ADSL nebo kabelové připojení.

Následují popis není pochopitelně platný jen v případě použití klasického počítače, jak si ho mnozí představují, ale platí i pro používání internetu v mobilním telefonu a dalších komunikačních zařízeních.

Nyní se pokusím popsat jak to tedy na internetu "funguje". Pokud je Váš počítač připojen k internetu, tak je toto připojení realizováno většinou pomocí ADSL modemu, kabelového připojení například od UPC, pomocí nějaké pevné linky nebo pomocí nějakého bezdrátového spoje. Při připojení je počítači přidělena IP adresa. Tato IP adresa se skládá ze čtveřice čísel (např.: 168.0.45.1). Každé zařízení připojené do internetu musí mít IP adresu a musí být jedinečná. Tato IP adresa je buď statická nebo dynamická.

Statická znamená, že vždy máte stejnou IP adresu.

Dynamická znamená, že při připojení můžete (ale nemusíte) dostat pokaždé jinou IP adresu. Zařízení, které přiděluje adresy (DHCP server) si může nějaký čas pamatovat jakou IP adresu přidělil konkrétnímu počítači a přidělit mu znova stejnou.

Trochu odlišná situace je pokud jste součástí nějaké sítě a k internetu se připojujete pomocí routeru. Tato situace nenastává jen ve firmách, ale i doma, pokud máte připojeno více počítačů k jedné přípojce. V tomto případě mají většinou z hlediska připojení k internetu všechny počítače z této sítě stejnou IP adresu. Jedná se o IP adresu toho routeru.

Touto IP adresou se vždy "prokazujete" při jakékoli návštěvě internetové stránky. V podstatě každý počítač, na kterém jsou umístěny stránky, si eviduje, které IP adresy ho navštívily (většinou eviduje i například to, kdo kliknul na jaký obrázek).

Pokud tedy někdo například odešle nějaký mail nebo vloží do diskuse příspěvek odporující zákonu, pak stačí zjistit IP adresu počítače, z kterého to bylo uděláno. Pak se musí zjistit kdo se za touto IP adresou skrývá. Většinou je vždy celá skupina IP adres přiřazena nějakému poskytovateli internetových služeb. Ten si samozřejmě eviduje komu tyto adresy propůjčuje, a v případě požadavku ze strany příslušných orgánů je vydá.

Je tedy nutné počítat s tím, že internet není anonymní prostředí a podle toho se chovat !

Na níže uvedeném odkazu si můžete ověřit jakou máte v tomto okamžiku IP adresu a kliknutím na odkaz „whois“ vedle této adresy zjistit, kdo tuto adresu vlastní. Většinou to bude Váš poskytovatel připojení. Dále zjistíte co vše o Vás stránka může zjistit. (Jaký používáte prohlížeč, jaký operační systém apod.)